ఇది ఏ రకమైన వైకల్యం

బాబు నాకు కళ్ళు లేవు దర్మం చెయ్యండి బాబు అని అడిగే వాళ్ళను చుసా ,
బాబు నాకు కాళ్ళు లేవు కనికరించండి బాబు అని అడిగే వాళ్ళను చూసా ,
కానీ ………….. ,
బాబు మేము దళితులం మాకు reservation కల్పించండి ,
బాబు మేము దళితులం మాకు జాబులు ఇవ్వండి ఎక్కడ చూడలేదు ఇక చూడబోము ఒక్క నా భారతదేశం లో తప్ప . what a great country,Mera Bharath Mahan……………
ఛి !!!!!!!!! దినేమ్మ బ్రతుకు ఎందుకు రా ఇలా రాజకీయ నాయకుల ఆటలో అరటిపండు అవుతారు .
మీ వోట్ల తో గెలిచి తరువాత కూడా మీలానె ఉంటున్నాడ అని చూడరా ….
మీరు ఎక్కడ ఉన్నవాళ్లు అక్కడే ఉంటారు కానీ మీ వల్ల గెలిచిన నాయకులూ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు మల్లి ఎన్నికలు వరకు అస్సలు మేరు గుర్తే రారు అలాటప్పుడు అన్ని అవయవాలు సరిగ్గా ఉన్న వాళ్ళ స్వార్ధం కోసం దళితులం అని మిలో నిరాస నిస్పృహ తో నింపే వాళ్ళను ఎందుకు రా గద్దేనేకిన్చుతారు.
ఇప్పటికైనా మేల్కోండి మిత్రులారా మీకు కావాల్సింది reservations ఇంకేది ,ఇంకేదో కాదు మార్పు సమాజం లో తలెత్తుకుని తిరగగలిగే మార్పు , సమాజం లో మేము ఒక బాగమే అని గుర్తించే మార్పు దానికోసం పోరాడండి గెలుపొందండి .
అంతే కానీ స్వార్ధ రాజకీయాల కోసం , అవసరం ఐనప్పుడు తల్లి చెల్లి అని అనక ఎవరునువ్వు అనే లఫంగి రాజకీయ నాయకులకు గులములు కాకండి.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s