సైన్స్ కి అందని ప్రశ్నలు – వేదాలు చెప్పే సమాధానాలు.

వేదాల్లో చదివాం భూలోకం రాక్షసులు ఋషులను హింసిస్తుంటే వాళ్ళు దేవలోకం ఉన్న దేవేంద్రుడికో,కైలాసం లో ఉన్న శివుడికో బ్రహ్మ లోకం ఉన్న బ్రహ్మ కో లేక వైకుంటం లో ఉన్న విష్ణువు కో వెళ్లి మొరపెట్టుకునే వారు. 

ఇంత సదుపాయాలు ఉన్న ఈ రోజుల్లోనే ఒక ఉరునుంచి ఇంకో ఉరు వెళ్ళాలంటే చాలా టైం పడుతుంది అలాంటిది ఒక ఉరు కాదు వాడ కాదు వేరే లోకాలకి ఎలా వెళ్ళగలిగారు వెళ్లి మల్లి తక్కువ టైం లో ఎలా రాగలిగారు. 

మన గ్రహం నుంచి మన పక్కనే ఉన్న చందమామ మీదకి వెళ్ళడానికే మనకి చాలా కాలం పట్టిందే అలాంటిది  ఆ కాలం లో వాళ్ళు ఎలా వెళ్ళగలిగారు?

చూస్తూ ఉంటె మన సైన్స్ కి తెలియని , దొరకని ప్రశ్నలకి సమాధానాలు మన వేదాల్లో ఉన్నాయేమో అనిపిస్తుంది కదూ ….. 

టైం ట్రావెల్ చాలా ఏళ్లుగా ఈ ప్రపంచ లో ఉన్న మేధస్సు కె సవాలు విసురుతున్న ప్రశ్న. అసలు ఒక గ్రహం నుంచి ఇంకో గ్రహం మీదకి వెళ్ళడానికే నానా తిప్పలు పడుతుంటే మరి మన సౌర కుటుంబం దాటి మరో సౌర కుటుంబానికి అలా మరో గాలక్సీ (పాలపుంత) కి అలా మన విశ్వపు అంచులు దాక వెళ్లి భారతీయ వేదాలు ప్రకారం ముల్లోకాలు అనబడే లోకాలను ఎప్పుడు చూడడం.

అనుకుంటాం కానీ సైన్స్ లో చాల సాదించాం అని అది మనిసి మేధస్సు లో ఒక ఆవగింజ పరిమాణం లో కూడా ఎం సాదించ లేదు. 

ఏటి లో చేప నదిలో చేరాలి నదిలో చేప సముద్రం లో చేరాలి అంటే గాని అది ఏటి లోనే అటు ఇటు తిరుగుతూ అదే ప్రపంచం అనుకుంటే సముద్రాన్ని చేరేదా…. 

మనిషి అంతే….  ఏదో కనిపెట్టం అని విర్రవిగకూడదు “మనకున్న విజ్ఞానం లో మనం సాదించింది విత్తనమంత  సాదించాల్సింది విశ్వమంతా .” 

కానీ టైం ట్రావెల్ అనేది సైన్స్ లో సాదించడానికి చాలా సమయం పడుతుంది అసలు సాదించవచ్చు సాదించ లేకపోను వచ్చు కానీ టైం ట్రావెల్ ఒక్కటే కాదు ఇంకా సైన్స్ కి అందని ఎన్నో  అసాదరణమైన విషయాలు సుసాద్యం చెయ్యొచ్చని చెబుతుంది భారతీయ విజ్ఞానం

అవేంటో అవి ఎలా సాధ్యం అవుతాయో వచ్చే ఆర్టికల్ లో వివరిస్తాం

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s